waar zit jij aan tafel
Picture of Martine Debaeke

Martine Debaeke

Waar zit jij aan tafel?

Is het belangrijk waar je plaats is aan tafel? Hoe reageer je als iemand anders je vaste plaats inneemt? Kan je dit verdragen of word je hier opstandig door? Een hoop vragen maar zeker de moeite om eens bij stil te staan.

Waar zit jij aan tafel?

De plaats waar je aan tafel, tijdens een vergadering of, ten opzichte van wie, je in een kring zit, bepaalt welke plaats je hebt binnen het gezin, je bedrijf of binnen een groep. Het is bepalend of er harmonie is of niet. De zitplaats bepaalt de sfeer.

Je begrijpt niet waarom je aan tafel, in groep of tijdens een vergadering niet gezien of gehoord wordt? Waarom sommige personen zo stil zijn? Waarom je puber niet luistert of waarom er veel spanningen zijn binnen het gezin? Waarom je het moeilijk hebt om je plaats als leidinggevende in te nemen? Waarom het zo druk of onrustig is?

Wil je rust en harmonie creëren binnen je gezin, je bedrijf of cursus dan is het belangrijk dat iedereen de juiste tafelplaats inneemt. De plek waar je zit is bepalend hoe gesprekken kunnen verlopen. Ontstaat er gemakkelijk conflict of discussie dan wordt het tijd om de tafelplaatsen te herschikken.

Jaren geleden volgde ik een 4jarige opleiding PsychoEnergetica. We hadden een hele gezellige groep. Tot op het moment dat ik met een collega-cursiste een aanvaring kreeg en ze hierdoor jammer genoeg niet meer aanspreekbaar was.

We hadden al een jaar onze vaste zitplaats. Op een ochtend kom ik de cursusruimte binnen en deze cursiste zit op mijn plaats. Ik ben heel flexibel, maar ik werd er heel onrustig en onzeker zodra ze op mijn vaste plaats ging zitten. Ik was mijn vertrouwde plaats kwijt.

Het duurde even vooraleer ik deze nieuwe plaats gewend was. Na verloop van tijd kon ik het goed met mijn nieuwe ‘buren’ vinden en voelde ik me gesetteld. Toen ging ze ook weer op mijn nieuwe plaats zitten, de hele groep had zich van plaats verschoven. Je voelde hoe iedereen zich aan deze situatie moest aanpassen en er onrust ontstond. Dit gebeurde vervolgens nog enkele keren.

Hierdoor ben ik me gaan verdiepen hoe plaatsbepaling een energetische invloed heeft op ons gedrag.

Deze ‘verplaatsing’ techniek gebruik ik nu vaak tijdens mijn cursussen om mensen uit hun comfort zone te halen en te kijken hoe ze omgaan met hun nieuwe plaats. Kunnen ze zich snel aanpassen? Verandert hun houding naar de groep? Worden ze meer zelfzeker of net niet?

Als we naar onze heel verre voorouders kijken dan zien we dat de vader op jacht ging. Hij zorgde ervoor dat het gezin genoeg te eten had. De jongens beschermden de moeder als de vader op jacht was. Zij hadden actie.

De moeder zorgde voor de opvoeding van de kinderen en bereidde het eten. De meisjes ondersteunden de moeder in haar huishoudelijke taken en de opvoeding van de kleinsten. Zij brachten rust en evenwicht.

De vader was het hoofd van het gezin en de moeder het hart. Daarna kwamen de oudste zoon en de oudste dochter.

We horen het nu misschien niet graag meer, maar deze hiërarchie houden we onbewust in ons reptielenbrein nog aan. Ons reptielenbrein, het oudste deel van onze hersenen werkt nog steeds zo.

Het reageert instinctief en automatisch en wil maar één ding: overleven. Het denkt niet na, onthoudt niets en functioneert buiten ons bewuste heen, waar het invloed heeft op ons gedrag.

We zijn energetisch allemaal met elkaar verbonden.

Elke plaats aan tafel, in een vergadering of cirkel heeft een bepaalde energie waar we op reageren. We hebben een specifieke reden waarom we ergens willen zitten: onzekerheid, vraag om aandacht, zich buitengesloten of niet gewaardeerd voelen.

Men neemt de plaats in zoals men zich voelt. De rechterkant geeft actie, de linkerkant rust. Een leider gaat sowieso aan de kop zitten. Diegene die graag actie hebben, graag conflicten aangaan, opstandig zijn of stevig puberen gaan rechts van de leider zitten.

Rustige mensen gaan links zitten. Aan de ander kop van de tafel zit diegene die graag in discussie gaat en alles weerlegt.

Hierdoor kan er een hele onrustige sfeer ontstaan.

Hoe werkt de linker- en rechterkant van ons lichaam?

De rechterkant van ons lichaam is de praktische en analyserende kant, dit is onze meest actieve kant.

De linkerkant van ons lichaam is onze gevoelskant, de kant van het energetisch hart en onze creativiteit. Deze zijde brengt meer rust.

Ook wanneer je linkshandig bent.

Zit je links van iemand dan bied je automatisch ondersteuning aan de persoon aan je rechterzijde en breng je deze tot actie. Diegene die rechts van je zit stimuleert je creativiteit.

Aan de persoon die rechts van je zit, daar schenk je meestal veel meer aandacht aan dan aan de persoon die links van je zit. Onze actieve kant is nu eenmaal geneigd om rechts meer aandacht te geven. Rechts heeft voorrang, vandaar het spreekwoord: iemand links laten liggen.

De plaats die je als kind aan tafel hebt gekregen of die je zelf hebt ingenomen

bepaalt je plaats binnen het gezin. Zat je op de juiste hiërarchie plaats dan kan je goed voor jezelf opkomen.

Zat je ergens waar teveel verantwoordelijkheid van je werd verwacht of waar je over het hoofd werd gezien dan heb je het moeilijk om gezien en gehoord te worden of neem je teveel verantwoordelijk op je en kan je slecht je grenzen aangeven.

We zijn geneigd om eender waar we komen dezelfde tafelplaats in te nemen.

Wat is hiërarchisch de juiste plek?

De kop van de tafel:

Het hoofd van het gezin, de oudste of een alleenstaande, is net zoals vroeger, de jager. Deze zorgt voor de groep, zorgt voor werk, voor voeding en bescherming.

Mijn grootvader zat vroeger steeds aan de kop van de tafel en bepaalde of er gezwegen, gesproken of gelachen mocht worden. We zaten met 9 aan tafel, er moest dus wel een leider zijn. Neemt de leider zijn functie niet op dan ontstaat er chaos.

Leiders willen een goed overzicht van de ruimte behouden zodat ze zich veilig kunnen voelen en de situatie goed kunnen overzien. Op deze manier kan er rust en harmonie ontstaan.

Linkerkant:

De moeder begeleidt mee het gezin. Ze zit als ondersteuning aan de linkerkant van de vader. Aan haar linkerzijde mag dan de oudste zoon zitten en diegene die opstandig, onrustig of druk kunnen zijn.

Ze worden vanzelf rustig omdat ze aan de linkerzijde, de hartzijde van de vader en de moeder zitten. Op deze energetische plek zijn ze veel meer betrokken bij wat er gaande is en voelen ze zich ook belangrijk.

De andere kop van de tafel:

Aan de overkant van de vader zit best iemand die ondersteunend is en niet diegene die graag in discussie gaat, zo voorkom je eindeloze discussies en haantjesgedrag.

Dit is weer de kop van de tafel, zet hier zeker geen opstandige puber.

Kleine kinderen horen ook niet op de kop van de tafel te zitten, zij kunnen deze verantwoordelijkheid niet aan en kunnen zich ofwel dominant opstellen of heel stil worden en slecht eten.

Rechterkant:

Rechts van de vader zit de oudste dochter. Zij neemt zoals vroeger de tweede moederrol op zich. Daarnaast zitten de rustige kinderen.

Op deze manier creëer je rust en evenwicht binnen je gezin. Ieder wordt gewaardeerd afhankelijk van zijn of haar ‘plaats’

Hoe werkt dit binnen een bedrijf?

Op juist dezelfde manier.

De manager zit aan de kop van de vergadertafel. Links van hem/haar de assistent of medeverantwoordelijke. Rechts van hem/haar de rechterhand, iemand die de besproken taken moet uitvoeren.

Een eregast plaats je ook rechts, deze persoon zal heel enthousiast zijn met de verkregen aandacht. Hiernaast komen de rustige personen te zitten, waardoor ze rustig tot actie overgaan.

Aan een ronde tafel of in een kring zitten links van de ‘leider’ de drukkere personen en rechts ook weer de rustige. Tegenover de ‘leider’ iemand die ondersteunend is.

Hoe werkt dit tijdens een wandeling?

Tijdens mijn stiltewandelingen vind ik het steeds boeiend om te zien hoe iedereen zijn meest comfortabele plaats inneemt. Leiders lopen vooraan, als ze de weg kennen nemen ze de wandeling over en lopen me voorbij. Diegene die graag voor andere zorgen, dragen vaak een rugzak mee en lopen meestal aan de linkerzijde.

De meest actieven lopen aan de rechterkant. De dromers meestal helemaal achteraan, zij gaan helemaal op in de stilteervaring. De rij wordt afgesloten door iemand die de verantwoordelijkheid voor de groep op zich neemt.

Experimenteer hier eens mee, laat mensen een plaats innemen, voel wat dit met een groep of een gezin doet en verander dan eens van plaats. Dit is magie!

Zoek de kleine dingen die aan het leven vreugde en voldoening geven.
~
Confucius

Ben je klaar om de wereld van dierencommunicatie te betreden en je band met je dierlijke metgezellen te versterken?

Dankzij deze online opzet kun je de cursus op elk gewenst moment starten en op je eigen tempo volgen. Waar en wanneer het jou uitkomt!

Delen als je het leuk vindt!

Scroll naar boven