Privacyverklaring

Martine Debaeke, gevestigd te Kalmthout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ondernemingsgegevens

PUUR INTUITIEF Comm V
Korte Heuvelstraat 27, 2920 Kalmthout
info@puurintuitief.be
Ondernemingsnummer: 789.633.255
BTW nummer: BE0 789. 633. 255

Martine Debaeke maakt gebruik van uw persoonsgegevens:

 1. Voor- en achternaam of initialen en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Bankrekeningnummer (IBAN).

Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, cursussen, workshops en andere door Martine Debaeke georganiseerde activiteiten worden gemaakt.

Martine Debaeke verwerkt enkel uw persoonsgegevens voor:

 1. Het inschrijven van deelnemers aan cursussen.
 2. U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen voor activiteiten;
 3. Verzenden van haar Nieuwsbrief.
 4. Het delen van foto’s en videomateriaal, die tijdens georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, aan de volgers van Martine Debaeke op sociale media, voor het plaatsen in de Nieuwsbrieven en op haar website.

Martine Debaeke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. De persoonsgegevens worden uit haar bestand verwijderd bij:

 • opzeggen
  overlijden

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@puurintuitief.be
Martine Debaeke verkoopt uw gegevens niet aan derden. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Contact
Martine Debaeke de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@puurintuitief.be

Scroll naar boven