Algemene voorwaarden

Consulten

Verantwoordelijkheid
Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie omgaat.
Martine Debaeke, PUUR INTUITIEF, is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten, positief dan wel negatief, voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het gegeven consult.

Medische zaken
Martine Debaeke zal geen uitspraken doen over medische zaken.
Geen van de consulten of healings bij Martine Debaeke vervangt een bezoek aan, of een behandeling bij een arts, psychiater of psycholoog.
Bij aandoeningen of ziekten, verzoekt zij u zich tot een erkend therapeut of arts te wenden.
Alle gegeven adviezen en behandelingen kunnen aan uw geestelijke en lichamelijke welbevinden bijdragen, maar genezing wordt op geen enkele manier toegezegd.

Opnames
Het opnemen van het consult is toegestaan, is strikt vertrouwelijk en mag enkel persoonlijk gebruikt worden. Het mag nimmer doorgestuurd of in het openbaar gebruikt worden.

Annulatie
In geval van verhindering voor een geboekt consult wordt u verzocht 48 uur op voorhand te annuleren, anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Indien u een afspraak maakt gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Opleidingen, cursussen en workshops en ander aangebodene wordt hieronder onder de algemene noemer cursus vermeld.

 1. Martine Debaeke heeft het recht de aangekondigde cursus te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de cursist reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs zo snel mogelijk terugbetaald.
 2. Annulering van deelname aan de geplande cursus kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@puurintuitief.be
 3. Afmelding voor een cursus,
  • Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug.
  • Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
  • Bij het niet verschijnen tijdens de cursus, wordt ook geen geld teruggeboekt of omgezet in een ander product.
 4. Indien de deelnemer, om welke reden dan ook, ontevreden is over de cursus van PUUR INTUITIEF wordt het reeds betaalde bedrag niet terugbetaald tenzij anders vermeld.
 5. In overleg met Martine Debaeke kan een gemiste les in een andere groep gevolgd worden.
 6. Een gemiste les wordt niet terugbetaald.
 7. Mocht je besluiten om uit eigen beweging vroegtijdig te stoppen met de cursus dan ontvang je géén terugbetaling voor de niet gevolgde lessen/dagen.
 8. Mocht Martine Debaeke beslissen dat het niet mogelijk voor je is om de cursus af te maken, dan zullen de nog niet gevolgde lessen worden terugbetaald.
 9. Martine Debaeke is vrij om persoonlijke betalingsafspraken te maken met cursisten.
 10. Martine Debaeke behoudt zich het recht voor om de cursus op een ander cursusmoment in te plannen, zowel voor de start van cursus als tijdens cursus. Er is dan geen terugbetaling van het inschrijfgeld voor de deelnemer.
 11. Voor sommige cursussen geldt een zogeheten “Vroeg inschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de, op de mail of website, genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de mail of website genoemde, normale tarief.
 12. Alle studiemateriaal mag enkel gedeeld worden mits vermelding van de bron.
 13. Martine Debaeke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de cursist(e).. De cursist(e) is verantwoordelijk voor zichzelf, voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de cursus en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties.
 14. De cursus is geen vervanging van medische, psychische of psychiatrische consulten of behandelingen. .
 15. Martine Debaeke kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
 16. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
Scroll naar boven