Puur intuitief - 7 fouten dat beginnende mediums maken
Picture of Martine Debaeke

Martine Debaeke

7 fouten die beginnende mediums maken

1. Ik ben medium, een natuurtalent, scholing is niet nodig!

 

Ik begeleid beginnende mediums in hun ontwikkelingsproces omdat wij van nature allemaal mediums zijn.

Iedereen heeft deze gave, we komen allemaal uit dezelfde bron. Als we in verbinding staan met ons hart en buikgevoel dan krijgen we intuïtief informatie door die ons verder op weg helpt, je krijgt inzichten en inspiratie. 

Maar net als met elke topsporter, zanger, kunstenaar… vraagt alles training. Zelfs de grootste talenten trainen en ontwikkelen zich steeds verder. Dag in dag uit. Het vraagt discipline om jezelf steeds verder te stretchen in je ontwikkeling, jezelf uit te dagen. 

Die weg moet je alleen afleggen,  je moet het zelf doen. Maar je hebt wel een leermeester, een trainer, nodig die je verder in je ontwikkeling helpt, die je helpt je talent op de juiste manier te leren gebruiken. 

Als medium werk je met emoties en gevoelens van mensen. Het is een leerproces om de informatie die je via je innerlijke zintuigen doorkrijgt op een zuivere manier te interpreteren. 

Dit leer je enkel door training, met vallen en opstaan. Investeren in jezelf is het mooiste geschenk om eender welk talent dat je hebt tot hogere niveaus te brengen. 

2. Het verschil niet kennen tussen sensitiviteit en medialiteit.

Toen ik tijdens mijn opleiding voor de eerste keer contact maakte met een overledene en toch al heel wat informatie doorkreeg, zei mijn docente: ja en nu mag je contact maken met de levende energie van de overledene! 

Euhm…dit doe ik toch? 

Nee hoor je voelt sensitief in, je bent niet in verbinding met de geestenwereld. Ik was nog zo fier dat ik iets doorkreeg! Niet dus! 

Er is een groot verschil tussen sensitiviteit en medialiteit. Elk medium kan sensitief werken maar niet elk medium kan mediamiek werken. 

Dit zijn twee totaal verschillende vormen. Ze werken beide wel via onze innerlijke zintuigen. Helderhoren, helderzien, helderruiken, heldervoelen, helderweten. 

Sensitiviteit, ook wel psychometrie genoemd, gebruik je om tastbare energie te lezen. Lezen van foto’s, bloemen, de energie in een ruimte. Alles wat je fysiek kan zien, kan je sensitief, intuïtief  lezen. Zo kan je heel veel informatie van een overledene aflezen van een foto of uit de aura van een rouwende. Dit kan heel mooie informatie geven maar je bent niet rechtstreeks verbonden met de energie van de overledene. 

Mediamiek werken vraagt een andere energie,  je verhoogt je innerlijk trillingsniveau om met de ziel in contact te komen. De ziel heeft een hoger trillingsniveau dan het onze. Dit noemen we in het mediumschap: in de power zitten. 

Deze informatie geeft zoveel mooiere en liefdevollere informatie dan op de sensitieve manier. 

3. Te emotioneel worden.

Aura lezen en contact met overledenen kan heel mooi en liefdevol zijn. 

Toch is het niet altijd rozengeur en maneschijn. Mensen gaan soms door diepe en heftige processen. Je kan enkel datgene bij de ander lezen wat je bij jezelf herkent. Als medium duik je mee in deze emoties om ze te kunnen lezen maar je wordt er geen onderdeel meer van. 

Je bekijkt de emotie neutraal. Ik zie dat beginnende mediums helemaal mee in het verdriet opgaan. Ze worden hierin opgeslorpt, ze voelen bij zichzelf ook iets triggeren, de barrière tussen hun verdriet en de ander wordt heel dun. Ze voelen de pijn en het verdriet bij zichzelf en weten niet of het hun emotie is of die van de ander. Soms gaan ze mee in tranen. 

Je mag en moet empathie hebben maar je helpt de ander niet vooruit door mee in de emotie te gaan zitten. Ontwikkel eerst jezelf, weet waar je pijnpunten zitten, ga er eerst zelf mee aan de slag vooraleer je als medium aan de slag gaat. 

4. Zenuwen hebben. 

Gezonde stress of zenuwen hebben is altijd goed, het houdt je alert en geeft je adrenaline. 

Beginnende mediums geven oppervlakkige informatie omdat ze te gespannen en te zenuwachtig zijn. Hierdoor maken ze hun aura, het energieveld rondom hun lichaam kleiner. 

Een ruim auraveld heb je nodig om je te kunnen verbinden met de persoon, het voorwerp dat je wil lezen of voor de contacten met de zielenwereld die je wil maken. 

Het geeft in het begin uiteraard spanning, aura lezen en mediamieke contacten kan je niet voorbereiden. Het lijkt of deze informatie uit het niets komt en toch moet je erop vertrouwen dat dit juist is en dat je steeds gesteund wordt vanuit het hogere. 

Hoe meer je hier op leert vertrouwen hoe meer je intuïtief wordt doorgegeven. 

5. Informatie uit het hoofd geven. 

In het begin van mijn ontwikkeling was ik sterk helderziend, ik zag beelden. 

Maar de beelden die je krijgt moet je wel gaan vertalen in concrete informatie. Als je een boot ziet, kan het zijn dat de persoon zelf een boot had, op een boot gewerkt heeft, of misschien aan een haven gewoond heeft. 

Ik ging vanuit mijn hoofd deze informatie interpreteren en daar liep het dan mis. De informatie klopte niet helemaal, terwijl ik het toch duidelijk had gezien. Ze hebben van ‘hierboven’ uit dan maar beslist om hiermee te stoppen en mijn heldervoelen te gaan ontwikkelen. 

Nu voel en weet ik. Stilletjes aan komt mijn helderzien terug. De beelden interpreteer ik niet meer maar ik ga voelen wat de betekenis hiervan is. Groot verschil! 

Je ziet en voelt wanneer mediums vanuit hun hoofd werken. De informatie wordt niet herkend en ze proberen de info passend te maken door sensitief te gaan werken. 

6. Zelf advies willen geven, overgaan op coaching. 

Het is juist heel krachtig en helend om de kennis van de onzichtbare wereld door te geven. 

Zij weten heel goed wat op het moment belangrijk is en welk inzicht je klant mag krijgen. Als je zelf advies gaat geven dan geef je jouw interpretatie en dat is wat jammer. 

Mediumschap is geen coachingsgesprek, dan sta je niet in contact met het hogere. 

Belangrijk is wel goed in te voelen wanneer je iemand moet doorsturen naar een psycholoog, dokter of andere. 

7. Toekomst voorspellen 

Beginnende mediums doen weleens voorspellingen. 

Je kan wel een tendens voorspellen, als er niets verandert aan de huidige situatie dan blijft de toekomst er net zo uitzien als het verleden. Het is pas als er iets verandert in het denken of de manier van handelen dat de toekomst er helemaal anders uit kan zien. 

Datgene wat je denkt realiseer je. Een toekomst ligt niet vast, als je vandaag toch beslist om een andere weg in te slaan dan kom je ergens helemaal anders uit dan voorspeld is. 

Mensen gaan handelen naar de voorspellingen en laten misschien net datgene liggen wat voor hen veel kan betekenen. We hebben altijd de vrije keuze om beslissingen te nemen. 

Mensen komen vaak met een vraag of ze uiteindelijk toch de juiste partner gaan treffen. Als ze met hetzelfde oud patroon in een relatie stappen, krijgen ze net hetzelfde soort relatie en soms nog moeilijker dan voorheen. 

Daarom is het belangrijker om eerst aan een vastgeroest patroon te werken dan de toekomst te voorspellen. Dan pas kan je een mooie toekomst tegemoet gaan!

Wil jij jouw mediumschap doen ontwaken? 

Ik begeleid beginnende mediums in hun ontwikkelingsproces. 

Klik hier om daar meer over te lezen >>

 

Ben je klaar om de wereld van dierencommunicatie te betreden en je band met je dierlijke metgezellen te versterken?

Dankzij deze online opzet kun je de cursus op elk gewenst moment starten en op je eigen tempo volgen. Waar en wanneer het jou uitkomt!

Delen als je het leuk vindt!

Scroll naar boven